Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Składki członkowskie

Na podstawie Uchwały nr 2015.04.01 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja z 29 grudnia 2015 r. wysokość składki rocznej przedstawia się następująco:

  • 600 zł rocznie płacą członkowie – samorządy gminne i powiatowe oraz przedsiębiorcy zatrudniający 10 i więcej osób;
  • 50 zł rocznie płacą pozostali  członkowie.

Składka jest płatna półrocznie do końca pierwszego miesiąca w danym półroczu w wysokości połowy wielkości składki rocznej.

Składki prosimy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 86203000451110000004081190

 

Jak do nas przystąpić

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.
Warunkiem formalnym członkostwa  jest wyrażone na piśmie oświadczenie woli:
w przypadku osób prawnych – właściwego, uprawnionego statutowo organu lub
w przypadku osób fizycznych – danej osoby.

Pobierz oświadczenie >

Karta informacyjna członka LGD Żuławy i Mierzeja >