Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalnych kryteriów wyboru oraz zakresu realizacji tzw. małych projektów załączamy niezbędne informacje.

> Zakres realizacji małych projektów
> Lokalne kryteria wyboru