Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rada Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja dokonała na posiedzeniu 29 maja 2013 roku oceny wniosków w trybie odwołań.
Tym samym podjęła ostateczną decyzję w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w wiosennym konkursie(nabór trwał od 2 do 29 kwietnia 2013 r.).

> Ostateczna lista rankingowa wniosków

Wybranych do dofinansowania zostało 17 operacji, łączna kwota dotacji wyniosła przeszło 0,5 miliona złotych.

Gratulujemy wnioskodawcom wspaniałych pomysłów i życzymy sukcesów w ich realizacji!