Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Walne Zebranie Członków

 

Rada
Organem decyzyjnym LGD Żuławy i Mierzeja jest Rada Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja. Obecnie organ jest nieaktywny ze względu na zakończenie naborów wniosków w okresie programowania 2007–2013

Regulamin Pracy Rady >

 

Zarząd

Skład Zarządu od 11 maja 2014 r.
Grzegorz Gola – Prezes
Karolina Ressel
Artur Wasielewski
Artur Milarski

Skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja do 11 maja 2015 r. :
Grzegorz Gola – Prezes
Justyna Wińska-Malicka – Wiceprezes
Jerzy Bełcik
Karolina Ressel
Artur Wasielewski

Skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja do 8 października 2013 r. :
Francesc Xavier Canals Hernandez
Grzegorz Gola – Prezes
Kazimierz Stadnicki
Karolina Ressel
Justyna Wińska-Malicka – Wiceprezes

Zmiany w składzie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja:
Kamila Bartosiak – Wiceprezes do 22 września 2009 r., później poza Zarządem
Stanisław Kochanowski – do 8 października 2010 r.
Lech Kraśniański – od 22 września 2009 r. do 8 października 2010 r.
Jolanta Kwiatkowska – Wiceprezes od 22 września 2009 r. do 8 października 2010 r., wcześniej sekretarz, później poza Zarządem
Elżbieta Marcinek-Szleja – Skarbnik do 8 października 2010 r., później poza Zarządem

 

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej 
Stanisława Żurad  – Przewodniczący Komisji
Teresa Ancewicz 
Aldona Godek
Stanisław Juszczyk

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Lokalnej Grupy Działania.