Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

6 wniosków złożono w trybie odwołań w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczącym tzw. małych projektów. Wnioski zostaną rozpatrzone ponownie 14 lipca 2014 r.
Serdecznie zapraszamy wnioskodawców i wszystkie inne zainteresowane osoby od godziny 16.00 do Sali Dwukolumnowej ŻPH.

>Lista złożonych wniosków w trybie odwołań