Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Odczytaniem uchwał Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja zakończył się nabór wniosków w konkursie  ZIM.413.MP.02.2014.
Wszystko wskazuje na to, że był to ostatni nabór wniosków w tym okresie programowania.
Dodatkowy nabór (we wrześniu 2014 r.) możliwy będzie tylko w przypadku pojawienia się znacznych oszczędności środków na realizację lokalnej strategii rozwoju.
Wybranych do dofinansowania zostało 12 wniosków (jeden spośród nich nie mieści się w limicie dostępnych środków).
Wielkie podziękowania dla członków Rady za udział w głosowaniach oraz dla pracowników Biura LGD za sprawność przeprowadzenia wszystkich procedur.
Biuro LGD Żuławy i Mierzeja kończy już przygotowywać wymaganą dokumentację dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Pomorskiego. 
> Lista operacji wybranych do dofinansowania w konkursie ZIM.413.MP.02.2014
> Lista operacji niewybranych do dofinansowania w konkursie ZIM.413.MP.02.2014