Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nie ma najmniejszej wątpliwości jak wielce potrzebna jest dla powiatu nowodworskiego Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja. Na naszym terenie skala potrzeb działań prorozwojowych jest wyjątkowo duża.
W odpowiedzi na drugie tegoroczne ogłoszenie konkursu na tak zwane „małe projekty” (ZIM.413.MP.02.2014) wpłynęły 33 aplikacje. Sumaryczna kwota wnioskowanych dotacji jak zwykle znacznie przekroczyła alokację środków finansowanych. Tym razem jest dostępne zaledwie 295714,70 zł.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w tym w szczególności pt. wnioskodawców, na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w sprawie oceny wniosków, które odbędzie się 25 czerwca 2014 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim od godziny 16.00.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie nt. procedur oceny i wyboru wniosków. Dobrowolna prezentacja walorów złożonych wniosków przez zainteresowanych wnioskodawców rozpocznie się od godziny 17.00. Następnie członkowie Rady przystąpią do głosowania i wybrania wniosków do dofinansowania.
Przebieg procedur wyboru operacji do dofinansowania jest zawsze w Lokalnej Grupie Działania Żuławy i Mierzeja otwarty i jawny.

> zestawienie złożonych wniosków