Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (058) 32-68-650, (058) 32-68-650
fax (058) 32-68-673
www.wrotapomorza.pl/pl/dprow/departament

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30;
00-930 Warszawa
tel. (0-22) 623 10 00, (0-22) 623 10 00 
www.minrol.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 0-800 38-00-84, 0-800 38-00-84      
fax: (0-22) 318-53-30
www.arimr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
tel. (0-58) 668 60, (0-58) 668 60  00/01
www.arimr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel. (0-22) 661-72-72, (0-22) 661-72-72
fax: (0-22) 628-93-53
www.arr.gov.pl