Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozpoczynamy  nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR wdrażaną przez LGD Żuławy i Mierzeja.
Aplikacje należy składać w terminie od 3 marca  – 17 marca 2014 r. w Biurze LGD Żuławy i Mierzeja.

Niezbędne dokumenty aplikacyjne:

Ogłoszenie o naborze i niezbędne dokumenty aplikacyjne znajdują się również na stronie:
http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/dzialnia_umwp/lider/nabory/ zulawy_i_mierzeja/male_projekty_zulawy_i_mierzeja