Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ocena wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2013 dotyczącym tzw. małych projektów poszła bardzo sprawnie mimo olbrzymiej ilości złożonych wniosków.
Rada Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja odbyła swoje posiedzenie w dniach 27 listopada-2 grudnia 2013 roku z jedną przerwą. Dziękujemy wszystkim członkom Rady za aktywny i zaangażowany udział w ocenie wniosków.
Przypominamy, że alokacja w konkursie wyniosła 869197,27 złotych. Po dokonanej ocenie, możliwość wyboru operacji do dofinansowania dotyczy 26 wniosków.
W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej ilości punktów i miejscu na liście rankingowej, każdemu z  wnioskodawców przysługuje odwołanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja składane do Zarządu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za pośrednictwem Biura Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.
> Lista rankingowa wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2013