Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w trybie odwołań w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczącym tzw. małych projektów odbędzie się 14 lipca 2014 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Kopernika 17) od godziny 16.00.
Program posiedzenia Rady przewiduje: szkolenie w sprawie procedur oceny wniosków w trybie odwołań, przedstawienie wniosków złożonych w trybie odwołań przez zainteresowanych wnioskodawców (około godziny 17.00) oraz ostateczną ocenę operacji.