Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informujemy, że ocena wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczącym tzw. małych projektów poszła bardzo sprawnie mimo dużej ilości złożonych wniosków (33 wnioski). Rada Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja odbyła swoje posiedzenie 25-27 czerwca 2014 roku z jedną przerwą.

Bardzo dziękujemy wszystkim członkom Rady za aktywny i zaangażowany udział w ocenie wniosków.
Po dokonanej ocenie, możliwość wyboru operacji do dofinansowania dotyczy 11 wniosków. Ilość wybranych operacji może ulec zmianie po ocenie Rady w trybie odwołań.

W załączeniu znajduje się aktualna lista rankingową wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014.

W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej ilości punktów i miejscu na liście rankingowej, jednak nie później niż 9 dni przed terminem posiedzenia Rady w trybie odwołań, każdemu z wnioskodawców przysługuje odwołanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja składane do Zarządu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za pośrednictwem Biura Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.

> wyniki oceny wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014